Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog correct, compleet en/of juist is. 

Zeeman Bedrijfsadviseurs B.V. en haar groepsmaatschappijen zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van enigerlei actie die wordt ondernomen op basis van deze site. Zeeman Bedrijfsadviseurs B.V. en haar groepsmaatschappijen aanvaarden bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website. 

Op deze website is nationaal en internationaal copyright van toepassing. Overname van informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Misbruik van informatie op deze website kan leiden tot vervolging wegens inbreuk op nationaal en/of internationaal auteursrecht. Overtreders zijn volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende mogelijke kosten en schade. Deze website bevat verwijzingen naar sites van derden, Zeeman Bedrijfsadviseurs B.V. en haar groepsmaatschappijen zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid hoe ook genaamd voor deze sites of hun inhoud.